Baby

Om prosjektet

BarnE-mat er et forskningsprosjekt ved Universitetet i Agder. Vi ønsker å få svar på om kvalifiserte råd på nett fører til bedre matvaner og kosthold hos små barn. Dette skjer etter at du har meldt deg på programmet:

Mellom 3 og 5 mnd.

Har du et barn som er mellom 3 og 5 måneder gammelt kan du melde deg på nå. Det gjør du ved å fylle ut opplysningene over.

Ved ca. 5 mnd.

Du får en e-post med lenke til et spørreskjema.

Mellom 5 og 6 mnd.

Etter at du har sendt inn spørreskjemaet, vil du enten bli trukket ut til å være med i gruppen som får tilgang til barnE-mat eller gruppen som ikke får tilgang.

Mellom 6 og 12 mnd.

Har du fått tilgang kan du følge nettstedet barnEmat. Er du i kontrollgruppen, vil det ikke skje noe i denne perioden.

Ved ca. 12 mnd.

Du får en epost med lenke til det andre og siste spørreskjemaet.

Mellom 12 og 13 mnd.

Når du har sendt inn spørreskjemaet er barnE-mat-studien over. Du vil få en epost som bekrefter at spørreskjemaet er mottatt.

Hvem står bak?

Nina Cecilie Øverby

Nina Cecilie Øverby er ernæringsfysiolog og professor i ernæring ved Universitetet i Agder. Hun har forsket på barns kosthold og helse i mer enn 15 år, og hun leder forskningsgruppen Feed: Mat og ernæring fra tidlig utvikling. Nina er prosjektleder for studien barnE-mat.

Christine Helle

Christine Helle er lege med spesialitet i barne- og ungdomspsykiatri og stipendiat ved Universitetet i Agder. Hun har mange års klinisk erfaring som overlege ved Sørlandet Sykehus, Arendal. Christine har hatt hovedansvar for å utvikle innholdet til nettstedet barnE-mat, og denne studien er en del av hennes doktorgradsprosjekt.

Mona Linge Omholt

Mona Linge Omholt er mat- og helselærer og har en master i folkehelsevitenskap. Hun har erfaring med barn og matlaging fra barnehage og skole. Mona jobber som universitetslektor ved Universitetet i Agder, og har utarbeidet oppskriftene og matfilmene til nettstedet barnE-mat.

Elisabet Rudjord Hillesund

Elisabet Rudjord Hillesund er klinisk ernæringsfysiolog og førsteamanuensis i ernæring ved Universitetet i Agder. Hun har jobbet med ernæringsveileding til småbarnsforeldre ved Sørlandet sykehus i mange år og forsker nå på betydningen av mors ernæring i svangerskapet og i tidlig barndom for barns vekst og utvikling. Studien barnE-mat inngår i denne forskningen.